Samen Onbeperkt

WERKEN

Werken is vaak een belangrijk onderdeel van ons leven.

Maar het is niet voor iedereen altijd mogelijk. Hieronder leest u meer over arbeid en de mogelijkheden die er zijn.

PARTICIPATIEWET

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wajong worden hierdoor vervangen. Weten wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

 

WET VERBETERING POORTWACHTER

Soms kunt u niet werken, omdat u langdurig ziek bent. Dat is niet prettig. Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Door snel en effectief in te grijpen hoopt men dat het verzuim korter wordt.

De Wet verbetering poortwachter verlangt dat werkgever én werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Meer hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

 

VOORZIENINGEN

Er zijn verschillende voorzieningen voor mensen met een beperking die werk hebben. Meer hierover leest u op de website van UWV.

 

WERK VINDEN

Als u een beperking heeft en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, zijn er mogelijkheden om aan het werk te gaan. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft de mogelijkheden helder op een rijtje gezet. Op de website van Maastricht Helpt vindt u tips voor het vinden van een baan.

RE-INTEGRATIE

Opnieuw op zoek naar een baan? Er zijn verschillende bedrijven die u hierbij kunnen ondersteunen. Een re-integratiebedrijf kan worden ingeschakeld door de gemeente, UWV of een werkgever. Tijdens een re-integratietraject voert u gesprekken over uw mogelijkheden. Meer hierover leest u op de website van Maastricht Helpt.

 

BESCHUT WERK

Beschut werk is bestemd voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die alleen met aanpassingen en begeleiding op de werkplek kunnen werken. Op een beschutte werkplek zijn begeleiding en aanpassingen aanwezig die een gewone werkgever niet kan bieden.

U komt misschien in aanmerking voor een beschutte werkplek. Hiervoor kunt u een aanvraag doen. Het UWV beoordeelt dan uw situatie en geeft advies.

Adviseert het UWV dat u alleen in een beschutte werkomgeving kan werken? Dan moet de gemeente u aan een beschutte werkplek helpen.

U kunt zich ook direct melden bij de afdeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek. De afdeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland vraagt dan een advies voor u aan bij het UWV.