Samen Onbeperkt

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hier leest u alles over de Wet maatschappelijk ondersteuning. Wat is het? Waarvoor kunt u terecht bij de Wmo? En hoe start u zelf een eerste aanvraag? Bij het Meldpunt kunt u altijd terecht voor vragen en advies.

WAT IS DE WMO?

Wmo is de afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt terecht bij de Wmo als er dingen in huis zijn die u zelf niet meer kunt. Of als u graag iets te doen wilt hebben en andere mensen wilt ontmoeten. Door de Wmo is de gemeente waar u woont verplicht om u te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, zelf uw zaken te blijven regelen en mee te doen in de samenleving.

 

WAARVOOR KAN IK TERECHT BIJ DE WMO?

U kunt voor verschillende zaken terecht, zoals:

  • Rolstoel en scootmobiel
  • Woningaanpassingen
  • Hulp bij het huishouden
  • Begeleiding (bij lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking)
  • Vervoersvoorzieningen (Omnibuzz) en parkeermogelijkheden
  • Dagbesteding

Meer informatie nodig? Neem contact op met het Meldpunt.

HOE START IK EEN EERSTE AANVRAAG?

De gemeente waarin u woont, onderzoekt of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening. Dit heet een indicatie. Het aanvragen gaat via de gemeente. Deze moet u altijd zelf opstarten.

De procedure duurt ongeveer 6-8 weken. Is er haast bij? Uw huisarts of dokter kan aangeven of er sprake is van urgentie.

Als u een indicatie krijgt, moet u deze elk jaar (soms elke 2 jaar) vernieuwen. Uw situatie kan immers veranderen.  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier? Heeft u vragen over de afhandeling of bent u op zoek naar nazorg? Daarvoor kunt u bij het Meldpunt terecht.

MELDPUNT

Heeft u verder nog vragen, loopt u tegen problemen aan of wilt u met iemand praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met het Meldpunt. Bij het Meldpunt zijn ervaringsdeskundigen aanwezig van Stichting Samen Onbeperkt. Wij zorgen voor de juiste cliëntondersteuning. Dat doen we volledig onafhankelijk van de gemeente en we zijn niet verbonden met (zorg)aanbieders. We handelen uitsluitend in uw belang.